basic-goalsetting

มาตั้งเป้าหมายกัน

ผมคิดว่าคุณต้องเคยเห็นคำโฆษณาจากหลายๆ ที่ ที่หว่านล้อมให้คุณมาเทรดกันว่า “เริ่มต้นเทรดด้วยทุนเพียง $5 เพื่อพิชิตเงิน $3xx,xxx ภายใน 1 ปีเท่านั้น”