ใบแจ้งหนี้

From:

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

thailandfxwarrior@gmail.com

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0014TH
ใบแจ้งหนี้ Date 15/02/2021
ระยะเวลาทั้งหมด 6,000.00บาท
To:
Supannika Wichiankrua

ใช้กับบัญชีเทรด 672017084 เท่านั้น ใช้ได้ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2564 จนถึง 15 ก.พ. 2565

ชั่วโมง/ปริมาณ บริการ เรต/ราคาราคาย่อยทั้งหมด
1 ระบบเทรดอัตโนมัติ(EA) - MR PASSIVE INCOME (รายปีต่อบัญชีเทรด) (พิเศษสำหรับลูกค้าของ ATFX เท่านั้น)

ระบบเทรดอัตโนมัติด้วยกลยุทธ์ Mean Reverse สำหรับการทำเงินในระยะยาวแบบรายปี(ต่อบัญชีเทรด)

6,000.00บาท6,000.00บาท
ราคาย่อยทั้งหมด 6,000.00บาท
ภาษี 392.52บาท
ระยะเวลาทั้งหมด 6,000.00บาท

นาย กิตตินันท์ น้อยมณี
เลขที่บัญชี 5617030183
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รวมโชค เชียงใหม่
Swift Code : BKKBTHBK

Kittinan Noimanee
Account: 5617030183
Bank: Bangkok Bank
Swift Code : BKKBTHBK