ใบแจ้งหนี้

From:

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

thailandfxwarrior@gmail.com

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0020TH
ใบแจ้งหนี้ Date 28/04/2021
ระยะเวลาทั้งหมด 4,000.00บาท
To:
Dusit Homwong

672020717 จำนวน 1 ปี
ค่าบริการรายปี Pro Discount 2,000 บาท เหลือ 4,000 บาท

ชั่วโมง/ปริมาณ บริการ เรต/ราคาราคาย่อยทั้งหมด
1 ระบบเทรดอัตโนมัติ(EA) - MR PASSIVE INCOME (รายปีต่อบัญชีเทรด) (พิเศษสำหรับลูกค้าของ ATFX เท่านั้น)

ระบบเทรดอัตโนมัติด้วยกลยุทธ์ Mean Reverse สำหรับการทำเงินในระยะยาวแบบรายปี(ต่อบัญชีเทรด)

4,000.00บาท4,000.00บาท
ราคาย่อยทั้งหมด 4,000.00บาท
ภาษี 261.68บาท
ระยะเวลาทั้งหมด 4,000.00บาท

นาย กิตตินันท์ น้อยมณี
เลขที่บัญชี 5617030183
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รวมโชค เชียงใหม่
Swift Code : BKKBTHBK

Kittinan Noimanee
Account: 5617030183
Bank: Bangkok Bank
Swift Code : BKKBTHBK