ใบแจ้งหนี้

From:

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

thailandfxwarrior@gmail.com

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0008TH
ใบแจ้งหนี้ Date 28/10/2020
ระยะเวลาทั้งหมด 2,000.00บาท
To:
อรนิภา ป.

ระบบเทรดอัตโนมัติสำหรับบัญชีเทรด 672012518 (โปร 3 เดือน ฟรี 1 เดือน)

ชั่วโมง/ปริมาณ บริการ เรต/ราคาราคาย่อยทั้งหมด
1 ระบบเทรดอัตโนมัติ(EA) - MR PASSIVE INCOME (ราย3 เดือนต่อบัญชีเทรด) (พิเศษสำหรับลูกค้าของ ATFX เท่านั้น)

ระบบเทรดอัตโนมัติด้วยกลยุทธ์ Mean Reverse สำหรับการทำเงินในระยะยาวแบบราย 3 เดือน(ต่อบัญชีเทรด)

2,000.00บาท2,000.00บาท
ราคาย่อยทั้งหมด 2,000.00บาท
ภาษี 130.84บาท
ระยะเวลาทั้งหมด 2,000.00บาท

นาย กิตตินันท์ น้อยมณี
เลขที่บัญชี 5617030183
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รวมโชค เชียงใหม่
Swift Code : BKKBTHBK

Kittinan Noimanee
Account: 5617030183
Bank: Bangkok Bank
Swift Code : BKKBTHBK