ใบแจ้งหนี้

From:

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

thailandfxwarrior@gmail.com

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0011TH
ใบแจ้งหนี้ Date 06/01/2021
ระยะเวลาทั้งหมด 6,000.00บาท
To:
Sinsawat khwanraim

ระบบเทรดอัตโนมัติสำหรับบัญชีเทรด 672014762

ชั่วโมง/ปริมาณ บริการ เรต/ราคาราคาย่อยทั้งหมด
1 ระบบเทรดอัตโนมัติ(EA) - MR PASSIVE INCOME (ราย12 เดือนต่อบัญชีเทรด) (พิเศษสำหรับลูกค้าของ ATFX เท่านั้น) 6,000.00บาท6,000.00บาท
ราคาย่อยทั้งหมด 6,000.00บาท
ภาษี 392.52บาท
ระยะเวลาทั้งหมด 6,000.00บาท

นาย กิตตินันท์ น้อยมณี
เลขที่บัญชี 5617030183
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รวมโชค เชียงใหม่
Swift Code : BKKBTHBK

Kittinan Noimanee
Account: 5617030183
Bank: Bangkok Bank
Swift Code : BKKBTHBK