ใบแจ้งหนี้

From:

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

thailandfxwarrior@gmail.com

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0028TH
ใบแจ้งหนี้ Date 23/04/2021
ระยะเวลาทั้งหมด 5,000.00บาท
To:
At global solution

19floor 25 S Sathon Rd, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, Krung Thep Maha Nakhon 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 01055 61045 805

ระบบเทรดกึ่งอัตโนมัติ(Semi-EA) - Pair Trading

ใช้งานได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ชั่วโมง/ปริมาณ บริการ เรต/ราคาราคาย่อยทั้งหมด
1 ระบบเทรดกึ่งอัตโนมัติ(Semi-EA) - Pair Trading (ราย 12 เดือนต่อบัญชีเทรด) (พิเศษสำหรับลูกค้าของ ATFX เท่านั้น)

ระบบส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Pair Trading ในลักษณะการส่งคำสั่งแบบกึ่งอัตโนมัติ พร้อม Dashboard บนหน้าจอกราฟ 12 เดือน(ต่อบัญชีเทรด)

5,000.00บาท5,000.00บาท
ราคาย่อยทั้งหมด 5,000.00บาท
ภาษี 327.10บาท
ระยะเวลาทั้งหมด 5,000.00บาท

นาย กิตตินันท์ น้อยมณี
เลขที่บัญชี 5617030183
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รวมโชค เชียงใหม่
Swift Code : BKKBTHBK

Kittinan Noimanee
Account: 5617030183
Bank: Bangkok Bank
Swift Code : BKKBTHBK