ใบแจ้งหนี้

From:

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

thailandfxwarrior@gmail.com

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0029TH
ใบแจ้งหนี้ Date 23/06/2022
ระยะเวลาทั้งหมด 12,500.00บาท
To:
TMGM

วิทยากรบรรยายในสัมมนา TMGM แบบออนไลน์ ในวันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลา 19.30น. ($350)

ชั่วโมง/ปริมาณ บริการ เรต/ราคาราคาย่อยทั้งหมด
1 วิทยากรบรรยายในสัมมนา TMGM

บรรยายแนวทางการสอบผ่านกองทุนต่างประเทศ

12,500.00บาท12,500.00บาท
ราคาย่อยทั้งหมด 12,500.00บาท
ภาษี 0.00บาท
ระยะเวลาทั้งหมด 12,500.00บาท

นาย กิตตินันท์ น้อยมณี
เลขที่บัญชี 5617030183
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รวมโชค เชียงใหม่
Swift Code : BKKBTHBK

Kittinan Noimanee
Account: 5617030183
Bank: Bangkok Bank
Swift Code : BKKBTHBK