ใบเสนอราคา

From:

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

thailandfxwarrior@gmail.com

ใบเสนอราคา Number THFX-4TH
ใบเสนอราคา Date 06/09/2021
ทั้งหมด 65,000.00บาท
To:
-

ดูแลพอร์ตเทรดสำหรับสินทรัพย์ทางดิจิทัล โดยใช้ระบบซื้อขายอัตโนมัติควบคู่กับข้อมูลทางสถิติที่จะทำการปรับปรุงข้อมูลแบบรายเดือน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระบบซื้อขายอัตโนมัติที่เลือกนำมาใช้งาน

 • ระบบซื้อขายแบบ Mean Reversion แบบปกติ เหมาะสำหรับการซื้อขายในสภาวะตลาดแบบ Sideway
 • ระบบซื้อขายแบบ Mean Reversion แบบหาจังหวะซื้อขายที่ดีที่สุด เพื่อหวังผลการทำกำไรในจุดที่ได้เปรียบที่สุด
 • ระบบซื้อขายแบบ Trend Follower แบบปกติ เหมาะสำหรับการซื้อขายตามสภาวะตลาดแบบ Trend
 • ระบบซื้อขายแบบ Correlation แบบหาจังหวะซื้อขายที่ดีที่สุด เพื่อทำกำไรจากจังหวะและความต่างของแกนราคา

ข้อมูลการจัดการระบบ

 • โดยปกติค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนจากการตั้งค่าพื้นฐานจะอยู่ที่ 1-3% ต่อเดือน บนฐานความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนที่ 3-10%
 • การเพิ่มอัตราผลตอบแทนที่มากขึ้น ย่อมเป็นการเพิ่มระดับความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนที่มากขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระบบ ต้องมีการจัดการเรื่อง Leverage, Spread และเงินทุน ให้สอดคล้องระดับความเสี่ยงที่ใช้เสมอ

การบริการด้านข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์

 • ข้อมูลพฤติกรรมของตลาดเพื่อนำมาใช้ในการตั้งค่าให้กับระบบซื้อขายอัตโนมัติ
 • การบำรุงรักษาระบบซื้อขายอัตโนมัติให้สามารถซื้อขายได้ตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ดูแลกำหนด
 • การดูแลระบบซื้อขายอัตโนมัติให้สามารถทำงานได้ตลอด 24/5
 • การปรับปรุงข้อมูลของระบบซื้อขายอัตโนมัติให้ทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างการทดสอบข้อมูลย้อนหลัง 1-2 ปี

ตัวอย่างพอร์ตที่กำลังทำงานอยู่ ณ เวลานี้

ค่าบริการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล

 • ค่าบริการแบบรายเดือนสำหรับการดูแลสินทรัพย์ทางดิจิทัล, ค่าเช่าบริการเซิร์ฟเวอร์ และ ค่าบริการเช่าพร้อมดูแลการทำงานของระบบซื้อขายอัตโนมัติ
 • สัดส่วนกำไรจากตอบแทนของสินทรัพย์ (Profit share) ในอัตรา 3% ของผลตอบแทน
ชั่วโมง/ปริมาณ บริการ เรต/ราคาประมาณราคาย่อยทั้งหมด
1 ค่าบริการดูแลสินทรัพย์ทางดิจิทัล (แบบรายเดือน)

ดูแลสินทรัพย์ทางดิจิทัลจำนวน 1 พอร์ต(ต่อเดือน) มูลค่าไม่เกิน $200,000

61,000.00บาท0%61,000.00บาท
1 ค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ (แบบรายเดือน)

บริการดูแลการเช่าเซิร์ฟเวอร์ และดูแลการทำงานของระบบเทรดอัตโนมัติที่อยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ให้ทำงานตามเงื่อนไข

1,000.00บาท0%1,000.00บาท
1 ค่าบริการเช่าและดูแลระบบซื้อขายอัตโนมัติ (แบบรายเดือน)

ค่าบริการการใช้งานระบบซื้อขายสินทรัพย์อัตโนมัติ รวมถึงการวิจัยค่าพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบซื้อขายในแต่ละเดือนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

3,000.00บาท0.00%3,000.00บาท
ราคาย่อยทั้งหมด 65,000.00บาท
ภาษี 4,252.34บาท
ทั้งหมด 65,000.00บาท