ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

คำชี้แจงในเบื้องต้น

ทันทีที่ข้าพเจ้าชำระสินค้าและ/หรือบริการของทาง Thailand Fx Warrior ไปแล้ว ข้าพเข้าได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ด้านล่างต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว

ทาง Thailand Fx Warrior เป็นผู้ให้บริการระบบเทรดอัตโนมัติสำหรับการทำเงินในตลาด Forex ที่ทำงานบนโปรแกรม Meta Trader 4 (MT4) และสร้างคอร์สเรียนสำหรับการทำความรู้จักและวิธีการทำเงินในตลาด Forex ให้กับบุคคลที่สนใจ ซึ่งในการลงทุนกับการเก็งกำไรมีความเสี่ยง คุณจะได้ยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมดของคุณด้วยตัวคุณเอง คุณไม่ควรเข้ามาในตลาดทุนด้วยเงินทุนที่คุณไม่พร้อมจะสูญเสีย ทาง Thailand Fx Warrior มิได้มีการสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีการตีความในการชี้ชวนในการลงทุนหรือเก็งกำไรแต่อย่างใด คุณควรคิดวิเคราะห์และพิจารณาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง ผลประกอบการต่างๆ ในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันในอนาคต ไม่มีการนำเสนอใดๆ ที่ระบุผลลัพธ์ในสินค้าและบริการที่เป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จ ความคิดเห็นทั้งหมดทั้ง ข่าว งานวิจัย ผลการคิดวิเคราะห์ราคา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นความเห็นทั่วไปของตลาดไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ทาง Thailand Fx Warrior, Founder, ระบบเทรดอัตโนมัติ, บริการเกี่ยวกับระบบเทรดและสัญญาณเทรด, สมาชิก, พนักงาน, นักวิจัย, ผู้ถือหุ้น, หุ้นส่วน, ตัวแทนและผู้ค้าปลีก ไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความตรงเวลาของข้อมูลที่ให้ไว้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องหรือผลร้ายต่างๆ ที่ตามมา ซึ่งเกิดจากการใช้หรือพึ่งพา Thailand Fx Warrior ทั้งเนื้อหาและบริการต่างๆ